Wild cries send terror through sleepy coastal town